Zamysł wybudowania własnego domu należy rozpocząć od znalezienia odpowiedniej działki budowlanej. Chyba, że jesteś wśród tych szczęśliwców, którzy już ją posiadają. Najlepiej aby działka była już uzbrojona, tzn. znajdowały się na niej wszystkie media: prąd, gaz, woda i kanalizacja. W przeciwnym razie doprowadzenie ich może być kosztowne – chyba, że rekompensuje to cena działki. budowaNastępnie należy wybrać projekt. Wybierając projekt musimy mieć na uwadze obowiązujące na terenie gminy warunki zabudowy. Określają one warunki jakie musi spełniać projekt domu. W większości przypadków najczęściej wybierane są popularne projekty gotowe z katalogów dużych firm architektonicznych. Są one powtarzalne i dopracowane. Osoby o wyższych aspiracjach będą musiały wyłożyć kilkukrotność ceny gotowego projektu domu na indywidualny projekt zamówiony u architekta.

Od 2015 roku nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, wystarczy samo zgłoszenie do starostwa, o ile ich „obszar oddziaływania zamyka się w granicach działki” tzn. na przykład nie jest uciążliwy dla sąsiadów (dziennikustaw.gov.pl/du/2015/443/1). To zależy także od kształtu działki (odległość budynku od granicy działki). Do zgłoszenia należy dołączyć projekt architektoniczny (potrzebne kilka kopii). Budowa domu w systemie gospodarczym (samodzielna) nie jest dla każdego. Wymaga to wiele czasu i wiedzy budowlanej, dlatego też większość inwestorów kieruje swe kroki do firmy budowlanej. Znane są krążące w Internecie przypowieści o niesolidności firm budowlanych, dlatego dobrze jest prześwietlić na wylot firmę, której powierzymy budowę wartego kilkaset tysięcy złotych domu. Dobrze też wypytać wszystkich znajomych o opinie.

Niezależnie od wszystkiego inwestor musi wyznaczyć kierownika budowy, który będzie kierował pracami budowlanymi. Natomiast kontrolę nad kierownikiem budowy sprawuje w ramach nadzoru inwestorskiego inspektor nadzoru, który może być powołany przez inwestora dobrowolnie lub obowiązkowo w przypadku realizacji prac o szczególnie skomplikowanym charakterze. Prowadzony przez inspektora nadzór budowlany Katowice pozwoli inwestorowi zadbać o swoje interesy, ponieważ ze statystycznego punktu widzenia większość osób rozpoczynających budowę nie ma odpowiedniej wiedzy budowlanej. Inspektor nadzoru budowlanego i kierownik budowy (który może być pracownikiem lub właścicielem firmy budowlanej) nie może być jedną osobą. Ich interesy są sprzeczne z samej zasady. Inspektor nadzoru może wydawać polecenia kierownikowi budowy w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Powołanie nadzoru budowlanego wprowadza co prawda większe koszty, ale ostatecznie pozwala ograniczyć niekontrolowane dodatkowe wydatki (na poprawki) przez bieżący nadzór budowlany nad pracami.