plan architektoniczny

Niejako trzeba przyznać, że w polskich uwarunkowaniach nie każdy właściciel jakiegoś budynku jest w posiadaniu pełnej dokumentacji technicznej swojego obiektu. Stan taki bez wątpienia dotyczy nade wszystko starych budynków, które wszak stanowią pokaźną część wszystkich budowli znajdujących się w naszym kraju. Często bywało przecież tak, że budynki przebudowywano, zmieniano ich układ wewnętrzny i przeznaczenie, a zmian tych nie nanoszono na plany. Obecnie może to powodować liczne komplikacje, np. w przypadku modernizacji budynku czy podczas jego sprzedaży.

Inwentaryzacja budynku

Żeby dysponować aktualną dokumentacją podobnego rodzaju budynku można zamówić inwentaryzację budynku, w wyniku której dokonana zostanie aktualizacja planów, czy też stworzenie nowych gdy stare np. zostały zgubione. Dokumentacją wykonaną w procesie inwentaryzacji architektonicznej może być zainteresowany właściciel budynku, ale również ktoś planujący taki obiekt zakupić.

Uprawnienia do wykonywania inwentaryzacji

Inwentaryzacji budowlanej dokonuje się na podstawie aktualnego, faktycznego stanu obiektu. Inwentaryzacji architektonicznej może podjąć się tylko osoba będąca w posiadaniu stosownych uprawnień, w szczególności uprawnień budowlanych (nie musi to być od razu architekt) - zobacz: http://fhutechnika.pl/oferta/inwentaryzacje-architektoniczno-budowlane. Kwestia ta ma niebagatelne znaczenie przede wszystkim w wypadku, jeśli dokumenty sporządzone na bazie inwentaryzacji budowlanej mają być wykorzystane np. do modernizacji czy przebudowy budynku.

Cel i zakres inwentaryzacji budowlanej

Celem wykonania inwentaryzacji obiektu jest w szczególności jego jak najdokładniejsze opisanie. W dokumentacji muszą zatem znaleźć się wszelkie wymiary samego obiektu jak i pomieszczeń w nim się znajdujących. O ile budynek jest wielokondygnacyjny to procedura wymiarowania dotyczy każdego z pięter. Nie mniej znaczące jest naniesienie na plany rozkładu pomieszczeń wewnątrz budowli, jak również dane o materiałach z jakich budynek jest wykonany.

W ramach wykonania inwentaryzacji budowlanej można zamówić także opis różnorodnych instalacji jakie znajdują się wewnątrz budowli. Zalicza się do nich w szczególności sieci elektryczne, ciągi wodno-kanalizacyjne, rozkład instalacji gazowej, położenie kanałów wentylacyjnych itp. Wszystkie te informacje nanosi się na plany budynku.

Podsumowanie

Poprawnie wykonana inwentaryzacja budynku może dać wiele informacji na jego temat. Wykonanie jakiegokolwiek remontu może być bardzo uciążliwe bez tych informacji, a niektórych przypadkach nawet niebezpieczne. Warto to mieć na uwadze i czym prędzej poszukać specjalisty, który taką procedurę będzie potrafił wykonać.